Urodziny Łukasiewicza
Sieć silna doświadczeniem Instytutu

1 kwietnia 2019 roku z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Rozwoju (dawniej: Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii) powołano do życia Sieć Badawczą Łukasiewicz – unikalną w skali kraju, liczącą się międzynarodowo, sieć instytutów badawczych o różnorodnych kompetencjach.

Rok po powstaniu ŁUKASIEWICZ prowadzi działalność w obszarach odpowiadających głównym
wyzwaniom społecznym jak #Zdrowie#ZrównoważonaGospodarka i #Energia#InteligentnaMobilność
oraz #TransformacjaCyfrowa.

Łukasiewicz – IMP wspiera Sieć swoimi kompetencjami z zakresu:

– ochrony przed korozją, innowacyjnych technologii i nowych materiałów, bezpieczeństwa eksploatacji maszyn, energii odnawialnej, ochrony środowiska, recyklingu i odzysku materiałowego za pomocą technologii przyjaznych
dla środowiska oraz badań na rzecz obronności i bezpieczeństwa kraju;

– badań i wdrożeń nowych i innowacyjnych technologii zabezpieczenia powierzchni poprzez stosowanie różnego rodzaju ochronnych i funkcjonalnych powłok metalicznych oraz niemetalicznych, w tym ceramicznych
i kompozytowych, oraz przygotowuje dedykowane technologie ochrony czasowej przed korozją;

– organizacji teoretyczno-praktycznych szkoleń pracowników zakładów przemysłowych w zakresie wdrażania
i usprawnień technologii inżynierii powierzchni.

Łukasiewicz – IMP aktywnie włączył się w ten proces budowania nowej marki reprezentującej część polskiej nauki pracującej dla biznesu. Dotychczasowa ugruntowana współpraca z przemysłem jest bardzo dobrą bazą do dalszego doskonalenia już oferowanych i tworzenia nowych rozwiązań opartych na wynikach prowadzonych prac badawczych. Osiągnięcia i kompetencje Instytutu w połączeniu z możliwościami i szansami, jakie stwarza Sieć Badawcza Łukasiewicz, dają nam nadzieję na dalszy dynamiczny rozwój.

Obecnie Sieć Badawcza Łukasiewicz dysponuje bazą ponad 3700 urządzeń badawczych, z czego 497 to urządzenia unikatowe w skali kraju. Dysponuje też największym w kraju zapleczem technologicznym – 440 nowoczesnymi laboratoriami. Z technologii oraz z doświadczenia i wiedzy blisko 5000 naukowców może skorzystać każdy polski przedsiębiorca.

Nawiązanie współpracy z Łukasiewiczem ułatwia prosty i funkcjonalny formularz dostępny na stronie internetowej: lukasiewicz.gov.pl/biznes.

Zachęcamy do odwiedzenia naszych stron internetowych: www.imp.edu.pl oraz www.lukasiewicz.gov.pl
i do odwiedzania nowego profilu ŁUKASIEWICZA w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/siecbadawczalukasiewicz).