„Inżynieria Powierzchni” (Surface Engineering) jest czasopismem naukowo-technicznym, które funkcjonuje na rynku od ponad 20 lat. Nasz kwartalnik powstał w 1996 r. z myślą o kontynuacji i pogłębianiu tematyki wcześniejszych periodyków wydawanych przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej: „Metaloznawstwo i Obróbka Cieplna” (dotyczące fizyki metali, metod
i aparatury do badań obróbek cieplnych i cieplno-chemicznych metali, urządzeń do realizacji tych obróbek itp.) oraz „Powłok Ochronnych” (dotyczące przygotowania powierzchni pod powłoki ochronne, powłok galwanicznych, malarskich
i proszkowych, ochrony czasowej, badań zjawiska korozji itp.).

Koszt rocznej prenumeraty: 120 zł netto

Kontakt w sprawie prenumeraty:

Sekcja Marketingu i Komunikacji
e-mail: lp.vo1664255011g.zci1664255011weisa1664255011kul.p1664255011mi@pm1664255011i.owt1664255011cinwa1664255011dyw1664255011
tel.: 22 56 02 523, 22 56 02 524

 

Zapraszamy do wypełnienia formularza zamówienia.

Print Friendly, PDF & Email