„XXI Giełda Wynalazków” Warszawa, luty 2014 r.

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za „Metodę diagnostyki zmęczeniowej stentów kardiologicznych i innych elementów o specjalnym przeznaczeniu”, autor: Paweł Marchlewski;

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za „Nowatorską metodę nagrzewania detali stalowych w piecach próżniowych i atmosferowych”, autorzy: Sylwester Jończyk, Dariusz Orzechowski, Tomasz Babul, Aleksander Nakonieczny;

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za „Uniwersalne urządzenie do energooszczędnych i ekologicznych technologii kształtowania w niskotemperaturowej plazmie właściwości użytkowych stopów metali” autorzy: Janusz Trojanowski, Anna Drobek, Tomasz Babul;

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za „BorTermoFluid ® – Sposób fluidalnego borowania wyrobów metalowych” autorzy: Tomasz Babul, Zdzisław Obuchowicz, Aleksander Nakonieczny, Natalia Kucharieva, na „XXI Giełdzie Wynalazków”,