XXII Giełda Wynalazków, Warszawa, luty 2015 r.

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
za „Innowacyjny funkcjonalny system powłokowy dla stopów Mg przeznaczonych na implanty wchłanialne”. Autorzy: Joao Carlos Fernandes, Maria Fatima Montemor Montemo, Maria Helena Fernandes, Lech Kwiatkowski, Alicja Bałkowiec;

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
za „Innowacyjną metodę nagrzewania elementów stalowych w piecach próżniowych i atmosferowych”. Autorzy: Sylwester Jończyk, Dariusz Orzechowski, Tomasz Babul, Aleksander Nakonieczny;

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
za „CarNiTermoFluid – Nowa metoda obróbki cieplno-chemicznej w złożu aktywnym chemicznie narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych”. Autorzy: Tomasz Babul, Zdzisław Obuchowicz, Aleksander Ciski, Konrad Lankiewicz;

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
za „AutoWir-S1 – automatyczne stanowisko do badań nieniszczących metodą prądów wirowych”. Autorzy: Karol Niedźwiedzki, Artur Szczepański, Adam Kondej, Michał Baranowski, Tadeusz Samborski, Sylwester Jończyk, Tomasz Babul