Zawiadomienie o zmianie numeru KRS, NIP oraz Regon

Na podstawie art. 99 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 24 września br., Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej (Łukasiewicz – IMP) został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nowym numerem KRS.

Łukasiewicz – IMP został nadany również nowy NIP oraz REGON.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 101 ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz, Łukasiewicz – IMP wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki oraz zachowuje uprawnienia i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych, których podmiotem był instytut badawczy: Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie.

Nie zmienia się siedziba oraz dane teleadresowe Łukasiewicz – IMP.

 

Aktualne dane Łukasiewicz – IMP:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej

ul. Duchnicka 3

01-796 Warszawa

KRS: 0000861886

NIP: 5252838745

Regon: 387136113